pf_20_bg kopie.jpg

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Co znamenají různé druhy vstupného? Jaký je v nich rozdíl/co všechno obsahují?

 • Vstupenka Svrček obsahuje:
  Vstupenku na Potterfest 2021, brožuru s podrobným programem, dárky od našich partnerů. Místo k sezení v zadní části hlavního sálu.

 • Vstupenka Srpec: Vše z balíčku Svrček, knižní záložku Potterfest 2021, placku Potterfest 2021. Místo k sezení ve střední části hlavního sálu.

 • Vstupenka Galeon: Vše z balíčku Svrček a Srpec, zápisník Potterfest 2021 (200 stran), vstup o hodinu dříve do všech prostor včetně Pottershopu, místo k sezení v přední části hlavního sálu, šatna zdarma a další…

Co se stane, pokud by došlo ke zrušení Potterfestu kvůli nařízení vlády?

V případě zrušení akce z důvodu nařízení vlády, dojde k navrácení vstupného dle pravidel společnosti smsticket, která má zveřejněná na svém webu www.smsticket.cz.

 

​Jaká opatření budou na Potterfestu pro zajištění minimalizace rizika šíření Covid-19

 • Zavedená opatření budou v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR v aktuálním znění;

 • Na místě bude dostupná dezinfekce;

 • Prostory budou pravidelně uklízeny a místa se zvýšeným rizikem často dezinfikována;

 • Od účastníků bude vyžadováno prokázání bezinfekčnosti.


Bude nutné nosit roušku?
Tato povinnost záleží na vývoji situace a aktuálním opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. V současné chvíli je ohlášeno, že každý účastník akce musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95), ale situace se může změnit z týdne na týden. Je potřeba sledovat aktuální vývoj.

Bude si kde odložit věci?
Na místě bude k dispozici šatna, kde je možné si odložit bundy a jiné věci za poplatek 10 Kč/2 ks/osoba. Galeon vstupenky mají šatnu bez poplatku.

Je na akci bezbariérový přístup?
Ano, ale je k němu trochu složitější přístup. Do hlavního patra, kde se bude odehrávat většina programu, se lze dostat služebním výtahem, do dalšího patra je potřeba využít kombinaci dvou výtahů (zpět dolů a druhým úplně nahoru).

Je na akci možnost ubytování?
Bohužel není možné spát na místě, konec programu je plánován na 22.00, kdy je ještě možné se pohodlně přesunout kamkoliv v Praze pomocí mudlovských hromadných dopravních prostředků.

Na koho bych se měl/a obrátit, pokud bych měl/a nějaký dotaz přímo v průběhu akce?
Na akci se bude pohybovat proškolený tým pořadatelů (poznáte podle výrazných, stejnobarevných triček s logem), ti by měli být schopni Vám poradit i pomoci.
Na akci se také bude vyskytovat výrazně označený certifikovaný zdravotník.

Bude možné si koupit vstupenku na místě?
Nebude. Vstupenky bude možné koupit pouze v předprodeji.

Bude možné se někde najíst?
V rámci Potetrfestu bude přítomná cateringová společnost, kde bude možné si koupit občerstvení (nápoje, studené i teplé jídlo).

Lze na Pottershopu platit kartou?

Ano, na naší Příčné ulici přijímáme mudlovské peníze i jejich ekvivalenty v podobě mudlovských platebních karet. 

Co je to Potterfest?

Celodenní akce, vytvořená fanoušky HP ze skupiny Potterfan ve spolupráci s partnery akce.


Kdy a kde se Potterfest koná?

3. září 2022 v Cubex Centrum Praha, Praha 4. Brány se držitelům vstupenky GALEON otevřou v 8.00, zbylí účastníci budou vpuštěni v 9.00. Oficiální zahájení festivalu proběhne v 10.00.

Pro koho je akce určená?

Zaměřením programu je tentokrát akce určena převážně staršímu publiku. Dětem nepřístupná není, ale zvažte sami, zda pro ně bude program dostatečně poutavý.


Jak se tam dostanu?

Tramvají, autobusem nebo metrem A. Zastávka se jmenuje Náměstí míru, kde staví tramvaje číslo 10, 13, 16, 22, 32  a záchranný autobus 135. Pro návrat můžete použít noční tramvaj číslo 97 a 99 nebo noční záchranný autobus X11 a X91. (Košťata v rámci zachování pravidel o utajení kouzelnického světa nedoporučujeme, mudlové by si jich mohli všimnout.)

Co potřebuji s sebou?

S sebou vezměte platnou vstupenku. Doporučujeme si celou vstupenku vytisknout. Obsahuje všechny důležité informace.

Dále budete potřebovat jednu z následujících alternativ:

 • potvrzení o absolvovaném RT-PCR testu  s negativním výsledkem, staré nejvýše 7 dní,

 • potvrzení o absolvovaném  POC antigenním testu s negativním výsledkem, staré nejvýše 72 hodin

 • potvrzení o aplikaci očkování proti Covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

 • potvrzení o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

V případě, že účastník nedoloží potvrzení jedné z výše jmenovaných alternativ, je povinen se podrobit na místě na vlastní náklady samotestu a prokázat se negativním výsledkem.

 

Samotest doma, v práci apod. jen s prohlášením neuznáváme, nutno provést samotest na Potterfestu. Pokud se účastník odmítne podrobit samotestu, nebude na festival vpuštěn a ztrácí nárok na vrácení vstupného.

Účastníci jsou dle platného nařízení povinni mít nasazené respirátory bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Co když budu mít pozitivní test?

V případě pozitivního testu účastník okamžitě odjíždí domů bez náhrady všech plateb.

Jaké je riziko nákazy Covid - 19 při účasti na festivalu?

Aktuální čísla jsou velmi dobrá, riziko nákazy je minimální, pokud budou všichni účastníci dodržovat pravidla opatrnosti, i když určité riziko samozřejmě existuje. Mějte po celou dobu nasazený respirátor a používejte dezinfekce rukou, které jsou umístěny v prostorách festivalu.

Jaká pravidla musím dodržovat?

 • Opatrnost
  Účastníci jsou povinni zachovávat maximální opatrnost a ohleduplnost vůči ostatním účastníkům:

  • Dodržovat hygienický standard (= nekýchat, nekašlat bez zakrytí úst do ohbí lokte nebo do roušky/respirátoru, nesahat do úst atd., nekřičet, nezpívat, často a důkladně si mýt ruce).

  • Dezinfikovat si ruce. Dezinfekce bude na festivalu dostupná. 

  • Dodržovat odstup, pokud je to možné.
   Ve všech prostorách festivalu používat roušky a respirátory. 

 • Řídit se platnými právními předpisy ČR,

 • Postupovat podle pokynů pořadatelů,

 • Dodržovat pravidla slušnosti (zmijozelští zvlášť!),

 • Viditelně nosit a aktivně se prokazovat platnou vstupenkou.

 

Porušením pravidel může vyústit ve vyloučení z festivalu bez nároku na vrácení vstupného. Neznalost pravidel neomlouvá.

Kde si mohu koupit vstupenku?

Zahájení prodeje je plánováno na Červenec 2022.